Loading

Một số loại hóa đơn điện tử hiện nay

Hóa đơn điện từ là tập thông điệp dữ liệu về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận và lưu trữ bằng các phương tiện điện tử. Bạn có thể hiểu hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa , dịch vụ và sẽ được lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật. Bài viết hôm nay xin giới thiệu đến các bạn đôi nét về dịch vụ lập hóa đơn điện tử, các kiến thức cơ bản về loại hình này, xin mời các bạn cùng theo dõi.

Kết quả hình ảnh cho hóa đơn điện tử

Một số loại hóa đơn điện tử hiện nay

- Hóa đơn xuất khẩu

- Hóa đơn giá trị gia tăng

- Hóa đơn bán hàng

- Một số hóa đơn khác như vé, thẻ, phiếu thu bảo hiểm,..

- Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không

- Chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế

- Chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng

...và một số loại hóa đơn khác.

Điều kiện và thủ tục thực hiện hóa đơn điện tử

1. Điều kiện công nhận của hóa đơn điện tử:

- Thứ nhất, phải có sự đảm bảo tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra.

- Thứ hai, thông tin đầy đủ chưa bị thay đổi ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hay hiển thị hóa đơn điện tử.

- Thứ ba, thông tin chứa trong hóa đơn điện tử phải có thể truy cập và được sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết nhất.

2. Thủ tục khi phát hành hóa đơn điện tử:

- Thứ nhất, Khi bạn muốn phát hành hóa đơn này thì doanh nghiệp phải có quyết định được phép áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 1 được ban hành kèm theo thông tư 32 của pháp luật.

- Cuối cùng, tiến hành việc ký số vào hóa đơn rồi gửi đến các cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

Hướng dẫn về việc thực hiện hóa đơn điện tử hiện nay

- Lập hóa đơn điện tử: về người bán hàng hóa, dịch vụ tiến hành thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán. Người bán có thể truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian để cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử nhằm khởi tạo và lập hóa đơn điện tử theo quy định.

- Gửi hóa đơn điện tử: đây là việc truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử từ người bán hàng hóa đến người mua hàng hóa. Có hai cách gửi như sau:

+ Gửi trực tiếp: bên người bán có thể thực hiện việc lập hóa đơn điện tử trên phần mềm sau đó ký và truyền trực tiếp lên đến hệ thống của người mua theo phương thức trực tiếp giữa bên.

+ Gửi trung gian: người bán truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian sau đó khởi tạovà lập hóa đơn bằng chương trình vào hệ thống đó, sau đó gửi cho người mua hóa đơn có chữ ký điện tử của người bán.

- Xử lý đối với hóa đơn điện tử bị lập: những trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua hàng nhưng chưa tiến hành giao hàng hóa hay cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử lập và gửi cho người mua và chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai có thể hủy hóa đơn khi có sự đồng ý và xác nhận của 2 bên. Hóa đơn bị hủy phải được lưu trữ lại để phục vụ cho việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đó là một vài thông tin về hóa đơn điện tử hiện nay. Tìm hiểu thêm các loại hóa đơn điện tử Viettel, VNPT, SmartVas tại website: http://hoadondientugiare.vn

Chữ ký số VINA-CA
Chữ ký số VIETTEL-CA
Chữ ký số VNPT-CA
Chữ ký số FPT-CA
Chữ ký số NACENCOMM
Chữ Ký Số Cá Nhân