Loading

MẪU TỜ KHAI 01 ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 MẪU TỜ KHAI 01 ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế kê khai đăng kí hay thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

                     - Link dowload tại đây:

                                                                             

Mọi chi tiết về hoá đơn điện tử cũng như tư vấn triển khai xin vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: 0932 621 599
- Email: ketoanhaianh79@gmail.com

Chữ ký số VINA-CA
Chữ ký số VIETTEL-CA
Chữ ký số VNPT-CA
Chữ ký số FPT-CA
Chữ ký số NACENCOMM
Chữ Ký Số Cá Nhân